Lyssna på historier från Skantzen och Strömsholms kanal

Skantzen var en gång i tiden Strömholms kanals administrativa centrum.Det var här Mekanikus bodde och allt gods som färdades på kanalen registrerades och dokumenterades.

I den här guidningen kommer du att få höra berättelser om de olika bygganderna som finns på området och vad de användes till men även om de slussar som finns på området. Bland annat kan du lyssna på historien om invigningen vid dubbelslussen Skantzen eller om det tidigare kanalarkivet som nu är kapell.

Visste du att alla slussar är döpta efter kungligheter? I appen finns en karta som du kan lokalisera dig efter och även se bilder på de olika byggnaderna som vi berättar om.