Riktlinjer för evenemangsguiden

Evenemang i Hallstahammars kommun ger liv och rörelse, oavsett om det är musik, idrott eller kultur. Vi stödjer evenemang som lockar nya besökare och som stärker gemenskapen och stoltheten i Hallstahammar. Genom att anmäla ditt evenemang till vår evenemangskalender så hjälper vi dig med marknadsföringen och underlättar för besökaren att hitta just ditt evenemang här i Hallstahammar.

Respektive arrangör ansvarar för att informationen om evenemangen är korrekta. Hallstahammars kommun tar inte ansvar för felaktiga uppgifter eller inställda evenemang. Kontakta arrangören direkt om ni vill ha mer information eller beställa biljetter.

Du som är arrangör registrerar ditt evenemang under "Skapa evenemang". Evenemanget publiceras inom tre arbetsdagar. Vid eventuella frågor eller behov av att redigera din evenemangsinformation i efterhand, vänligen kontakta evenemang@hallstahammar.se

Riktlinjer

 • Evenemang som publiceras ska följa riktlinjerna för Evenemangsguiden. Allt material granskas av redaktör före publicering.
 • Kriterierna för det som publiceras är följande.
 • Evenemanget ska vara publikt och vara öppet för allmänheten (med eller utan avgift)
 • Vara en händelse utöver den dagliga verksamheten
 • Ha start- och sluttid
 • Äga rum i Hallstahammars kommun

Evenemangsguiden är inte ett forum för

 • Måltider och/eller pubar och restauranger. Undantag kan göras när måltiden är ett speciellt helgfirande eller ett event, eller då måltiden är en underordnad del av ett evenemang.
 • Religiös verksamhet såsom andakt, bön, gudstjänster, musikgudstjänster eller missionerande. Konserter och föredrag räknas som evenemang och platsar i Evenemangsguiden, även när lokalen är en kyrka eller liknande.
 • Föreningsmöten, årsmöten, konferenser eller träffar som kräver medlemskap. Undantag kan göras om till exempel ett föredrag är öppet för allmänheten.
 • Butik och ordinarie försäljning av alla slag.
 • Loppmarknad och second hand som har regelbundna öppettider och/eller egna lokaler.
 • Demonstrationer, manifestationer, opinionsbildning, bidragsinsamling och politiska partiers möten och informationsträffar, som till exempel valmöten och partiers träffar kring politiska beslut.

Bilder

Bilder du laddar upp ska vara i formatet jpg eller png. Bilden ska vara liggande, med en bredd på minst 800 pixlar. Maximal bildstorlek är 2 MB. För att bilden ska vara så tillgänglig som möjligt bör den inte innehålla text.

Tänk på att din bild ska vara godkänd enligt GDPR.

Alla evenemang ska ha en bild. Har du inte en bild kan du välja en bild från Evenemangsguidens bildbank. Om du laddar upp en bild som har för låg upplösning/kvalitet eller som innehåller mycket text kan redaktör för Evenemangsguiden byta ut bilden.

Frågor och svar

När syns mitt evenemang i Evenemangsguiden?

Vi kontrollerar informationen och publicerar evenemanget i Evenemangsguiden inom tre arbetsdagar. Ju tidigare du registrerar ditt evenemang desto bättre, då många besökare och invånare planerar i god tid.

Jag är en arrangör som registrerat ett evenemang i Evenemangsguiden, men nu vill jag ändra/uppdatera mina uppgifter. Hur gör jag?

Vill du ändra i ett redan inlagt evenemang gör du det genom att mejla till evenemang@hallstahammar.se

Bild från kolifej i Kolbäck

Evenemangsguiden

Vad är det för spännande saker som är på gång just nu? Kika in i guden och se vad som passar just dig!

Vad är det för spännande saker som är på gång just nu? Kika in i guden och se vad som passar just dig!

Vad är det för spännande saker som är på gång just nu? Kika in i guden och se vad som passar just dig!

Läs mer
Bild från kolifej i Kolbäck