Skoj på hoj

En rolig aktivitet för hela familjen. Cyla eller gå och samla kontroller efter vägen.

Under sommaren kan du vara med och samla kontroller efter den framtagna kartan. Kontrollerna kan tas i valfri ordning och antecknas sedan på startkortet som medföljer paketet, Skoj på hoj.

Hallstahammars Orienteringsklubb har fotograferat 30 kontrollpunkter i tätorten samt dess närområden. Kontrollerna tas i valfri ordning och du ska para ihop kontrollen på kartan med rätt foto som finns på baksidan av kartan. Kodbokstaven antecknas sedan på startkortet som medföljer i paketet.

De som klarat minst 20 kontroller och lämnat startkortet i klubbens postlåda vid Gråstensvägen 6, 73437 Hallstahammar, deltar i en utlottning av flertalet presentkort. Kontrollkortet ska vara klubben tillhanda senast 15 oktober.

Skalan på kartan är 1:12500 vilket innebär att 1 cm på kartan är 125 m i verkligheten.

Kontrollerna kan enkelt nås med standardcykel eller om du vill gå.

Skoj på hoj kostar 150:- och säljs hos ICA Matkassen, Skantzöbadet, Lakeside Adventure, Stilmarks, Åsby Kött och Vilt, Stenströms Cykel samt vid orienteringsklubbens lokal vid Motionscentrum på Gråstensvägen 6 734 37 Hallstahammar. Betalas med Swish. Hos Stilmark kan du även betala kontant.

Välkommen ut i naturen!

Kontaktpersoner: Ulrika Jonsson Olofsdotter 070-228 14 08, Christer Jonsson 076-760 08 20

Arrangemanget är ett samarbete med Hallstahammars kommun "Visit Hallstahammar".